Bybit cryptocurrencyexchanges - cashback 20% - Registration Binance cryptocurrencyexchanges - Registration - cashback 10% KoCoin Cryptocurrency Exchange - cashback 20%
0 votes
by (39.7k points)
Валутна Търговия Forex.
Всички, които се интересуват от валутна търговия трябва да знаят, че за нея от изключително значение са валутните курсове. Ето защо е важно да знаем от какво зависят те, в случай, че решим да играем на форекс пазарите. Пазарната икономика на страните е тясно свързана с обменните курсове, а от там и с ефективността и резултата от инвестициите.
Лихвения процент на централните банки, както и търговския баланс на държавите също представляват важен фактор в определянето на валутните курсове. Следващата величина, която Moody и Standard&Poor’s определят като значима за валутния курс е публичния дълг. Страните с висок дълг влизат в листата на непредпочитани от страна на инвеститорите, тъй като големия дефицит насърчава инфлацията. Често правителствата се принуждават да печатат повече от собствената си парична единица, за да покрият дълга си и така допринасят за покачване на инфлационните нива. А в скучай, че не успеят да се справят с високия дълг, като последна мярка остава да понижат цените на ценните си книжа и да увеличат предлагането им. Това крие доста голям риск, стратегия за бинарни опции тъй като инвеститорите не залагат на ценни книжа на страни, бинарни опции чийто задължения са непосилни за покриване. Определящ фактор са и условията на търговия, които за обвързани с настоящите сметки и платежния баланс, както и с ескспорта и импорта на стоки. При условие, че търговските условия са добри, прходите от износ се увеличават, а от там се покачва и интереса към валутата на тази страна. А всички знаем пазарния принцип – цената се определя от търсенето.
Не бива да пропускаме и икономическите показатели – нивата на политическа стабилност и икономическите показатели.Валутния курс пада при вътрешна нестабилност в държавата, тъй като доверието към националната валута пада и съответно чуждестранните инвеститори се пренасочват към по-сигурни икономики. Това в най-общи линии са факторите, определящи валутните курсове.
Monday, 24 November 2014.
Основи на Фундаменталния анализ.
Това, което се случва в началните години на 90тте години екласически примерна ситуация. А именно – Европейските централни банки загубват безусловно голямо количиство пари, опитвайки се да одкрепят.
своите валути, въпреки високите лихвени проценти, пазарът възприе тези лихвени нива като очевидно изкуствени.о високи нива, брокер на бинарни опции при което агресивното контрадействие на случнащото се е отваряне на къси.
позиции в съответните валути. Това, което тбябва да се отбележи е, че трейдър-ите търгуват на основание на възприемането на значимостта и промяната на лихвения диференциал. Обикновено има.
разлика между политическите събития и политическите кризи и тя се състои в това, че за разлика то политическите събития, които настъпват в някакъв (неопределен) период от време, политическите.
кризи идват изведнъж и те почти винаги се появяват ноечаквано. При хората, бинарни опции които се занимават с ърговия с акции обаче си имат похвати, с които да реагират по време на криза. Същото важи и за валутните трейдър-и.
В този случай скоростта е главното оръжие и тя има стои в основата на „подбраните средства", при необходимост от реагиране в трудни (кризисни) условия или събития. Всеки един трейдър знае, че опциите не са твърде много, когато трябва да се реагира, колкото се може по-бързо, и разбира се – по-адекватно. С помощта на бързи, спонтанни, но и адекватни контра-действия може да спаси капитала на един трейдър от големи загуби и непреодолими щети. Когато няма време за подробни анализи, проучвания и констатации – т.е. често става дума за ситуации, в които има на разположение буквално няколко секунди за реакция. Това е цялото време, с което един опитен трейдър разполага, за да покаже смоя нюх, заложби и способности. Ако той не се справи с една такава ситуация, по най-добрия начин, на който е способен – може да претърпи твърде големи загуби, след които да не е в състояние или в много трудно състояние да се върне към пазара.
В един такъв момент съвсем няма време на разположение стратегия за бинарни опции анализиране на ситуацията, новините, отчети и отзиви, причините, ползите, последствията и за преценяване на прочие други позитиви или негативи. В такъв момент, разбира се човек лесно (почти задължително дори) може да изпадне в емоционално състояние, което да замъгли или пък да избистри ясната ми преценка – изцяло зависи от подготовката, от опита, който е натрупан до момента.

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Forex binaryoption Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. Forex binaryoption forum
Servet rental crypto
Авиатор-как поднять бабла
एविएटर - ऑनलाइन पैसा कमाना कितना आसान है।
Confira o Slot Aviator – um divertido jogo de apostas onde você pode ganhar até 2000x
...